Breaking News
Al Quran

Tanya Jawab Tentang Al-Qur’an

Al Quran
Al Quran

thayyibah.com :: Berikut adalah catatan ringkas, apabila ditanya anak atau cucu tentang Al-Quran: (tanya jawab)

S : Berapa jumlah Surah dalam al-Quran?
J : 114 Surah

S : Berapa jumlah Juz dalam al-Quran?
J : 30 Juz

S : Berapa jumlah Hizb dalam al-Quran?
J : 60 Hizb

S : Berapa jumlah Ayat dalam al-Quran?
J : 6236 Ayat

S : Berapa jumlah Kata dalam al-Quran?, dan berapa jumlah Hurufnya?
J : 77437 Kata, atau 77439 Kata dan 320670 Huruf

S : Siapa Malaikat yang disebut dalam al-Quran?,
J : Jibril, Mikail, Malik, Malakulmaut, Harut, Marut, Al-Hafazhah, Hamalatul-Arsy, dll.

S : Berapa Jumlah Sajdah (ayat Sujud) dalam al-Quran?
J : 14 Sajdah

S : Berapa Jumlah para Nabi yg disebut dalam Al-Quran?
J : 25 Nabi

S : Berapa Jumlah Surah Madaniyah dalam al-Quran? Sebutkan.
J : 28 Surah, al-Baqoroh, al-Imron, al-Nisa” al-Maidah, al-Anfal, al-Tawbah, al-Ra’d, al-Haj, al-Nur, al-Ahzab, Muhammad, al-Fath, al-Hujurat, al-Rahman, al-Hadid, al-Mujadilah, al-Hasyr, al-Mumtahanah, al-Shaf, al-Jum’ah, al-Munafiqun, al-Taghabun, al-Thalaq, al-Tahrim, al-Insan, al-Bayinah, al-Zalzalah, al-Nashr.

S : Berapa Jumlah Surah Makiyah dalam al-Quran? sebutkan.
J : 86 Surat, selain surah tersebut di atas.

S : Berapa Jumlah Surah yang dimulai dengan huruf dalam al-Quran?
J : 29 Surah.

S : Apakah yang dimaksud dengan Surah Makiyyah? Sebutkan 10 saja.
J : Surah Makiyyah adalah Surah yang diturunkan di Makkah sebelum Hijrah, seperti: al-An’am, al-Araf, al-Shaffat, al-Isra’, al-Naml, al-Waqi’ah, al-Haqqah, al-Jin, al-Muzammil, al-Falaq.

S : Apakah yang dimaksud dengan Surah Madaniyyah? sebutkan lima saja?
J : Surah Madaniyah adalah Surah yang diturunkan di Madinah setelah Hijrah, seperti: al-Baqarah, al-Imran, al-Anfal, al-Tawbah, al-Haj.

S : Siapakah nama para Nabi yang disebut dalam Al-Quran?
J : Adam, Nuh, Ibrahim, Isma’il, Ishaq, Ya’qub, Musa, Isa, Ayub, Yunus, Harun, Dawud, Sulaiman, Yusuf, Zakaria, Yahya, Ilyas, Alyasa’, Luth, Hud, Shalih, Dzul-Kifli, Syuaib, Idris, Muhammad ‘alayhi shalatu wa sallam.
S : Siapakah satu-satunya nama wanita yang disebut namanya dalam al-Quran?
J : Maryam binti Imran.

S : Siapakah satu-satunya nama Sahabat yang disebut namanya dalam al-Quran?
J : Zaid bin Haritsah. Rujuk dalam surah Al-Ahzab ayat 37.

S : Apakah nama Surah yang tanpa Basmalah?
J : Surah at-Tawbah.

S : Apakah nama Surah yang memiliki dua Basmalah?
J : Surah al-Naml.

S : Apakah nama Surah yang bernilai seperempat al-Quran?
J : Surah al-Kafirun.

S : Apakah nama Surah yang bernilai sepertiga al-Quran?
J : Surah al-Ikhlas

S : Apakah nama Surah yg menyelamatkan dari siksa Qubur?
J : Surah al-Mulk

S : Apakah nama Surah yang apabila dibaca pada hari Jum’at akan menerangi sepanjang pekan?
J : Surah al-Kahfi

S : Apakah ayat yang paling Agung dan dalam Surah apa?
J : Ayat Kursi, dlm Surah al-Baqarah ayat No.255

S : Apakah nama Surah yang paling Agung dan berapa jumlah ayatnya?
J : Surah al-Fatihah, tujuh ayat.

S : Apakah ayat yang paling bijak dan dalam surah apa?
J : Firman Allah Swt :” Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar biji sawi ia akan lihat, Barang siapa melakukan kejahatan sebesar biji sawi ia akan lihat.. (Surah al-Zalzalah ayat 7-8)

S : Apakah nama Surah yang ada dua sajdahnya?
J : Surah al-Haj ayat 18 dan ayat 77.

S : Pada Kata apakah pertengahan al-Quran itu di Surah apa? ayat no Berapa?
J : وليتلطف Surah al-Kahfi ayat No. 19.

S : Ayat apakah bila dibaca setiap habis Sholat Fardhu dapat mengantarkannya masuk ke dalam surga?
J : Ayat Kursi.

S : Ayat apakah yang diulang-ulang sebanyak 31 kali dalam satu Surah dan di Surah apa?
J : Ayat فبأي آلاء ربكما تكذبانِ ) pada Surah al-Rahman.

S : Ayat apakah yang diulang-ulang sebanyak 10 kali dalam satu Surah dan di surah apa? Apakah ayat ini ada juga disebut dalam surah lainnya? Di Surah apa?
J : Ayat (ويل يومئذ للمكذبين) pada Surah al-Mursalat, juga ada dalam Surah al-Muthaffifiin ayat No. 10.

S : Apakah Ayat terpanjang dlm al-Quran? pada Surah apa? Ayat berapa?
J : Ayat No 282 Surah al-Baqarah. (put/thayyibah)

About Lurita

Online Drugstore,cialis next day shipping,Free shipping,order cialis black,Discount 10%, dutas buy online