Breaking News
Kelembutan

Karena Kelembutan Memperindah Segala Sesuatu

Kelembutan
Kelembutan

thayyibah.com :: Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّ الرِّفْقَ لاَ يَكُونُ فِى شَىْءٍ إِلاَّ زَانَهُ وَلاَ يُنْزَعُ مِنْ شَىْءٍ إِلاَّ شَانَهُ

“Sesungguhnya kelembutan itu, tidaklah terdapat pada sesuatu kecuali ia akan membaguskannya, dan tidaklah ia dihilangkan dari sesuatu kecuali ia akan menjelekkannya.” [HR. Muslim dari Aisyah radhiyallahu’anha]

Beberapa pelajaran yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1) Perintah menghiasi diri dengan akhlak kelembutan dalam segala urusan, seperti dalam bergaul dengan orang lain maupun dalam memperlakukan hewan, kendaraan dan yang lainnya.

2) Larangan bersifat kasar lagi keras.

3) Kelembutan adalah sebab meraih segala kebaikan dan sifat keras lagi kasar adalah sebab munculnya berbagai macam kejelekan.

4) Namun harus dipahami juga, terkadang sikap kasar lagi keras diperlukan dan dianjurkan dalam keadaan tertentu, seperti: ketika memerangi orang-orang kafir. Atau ketika maslahat untuk bersikap keras lebih besar daripada berlemah lembut.

5) Keindahan dan keluhuran akhlak Islam.

Begitulah kelembutan yang dapat merubah segalanya menjadi indah. (put/thayyibah)

About A Halia