RUANG RUANG KESABARAN

sabar

thayyibah.com :: “Dan barangsiapa berusaha untuk bersabar, maka Allah akan menyabarkannya. Dan tidaklah seseorang diberi anugerah yang lebih baik dan lebih luas dibandingkan kesabaran.” (HR. Bukhari)

Sabar (alhabsu) artinya ‘menahan diri’, yaitu tetap teguh dijalan Allah dan menahan diri dari mengikuti hawa nafsu.

Cakupan kesabaran sangat luas, seluas amal sholeh yang bisa dilakukan oleh manusia. .

?1. SABAR DALAM KETAATAN

Sebab, adakalanya perintah² Allah dan Rasul-Nya tidak mudah dan memerlukan perjuangan dalam melaksanakannya.

?2. SABAR DALAM MENGHINDARI KEMAKSIATAN

Sebab, umumnya kemaksiatan itu menjanjikan kenikmatan dan mudah untuk tergoda serta terjerumus ke dalamnya. .

?3. SABAR MENGHADAPI MUSIBAH

Sebab, hidup yang dijalani manusia tidak selalu menyenangkan. Adakalanya Allah menurunkan bencana, ujian dan cobaan. Bisa jadi, Allah menurunkan bencana pada suatu kaum karena Ia mencintai kaum tersebut dan ingin mengangkat derajatnya.

Maka, sungguh kesabaran itu layaknya air di tengah gurun pasir. Ia begitu berharga, dan ia tidak datang begitu saja kecuali kita mau berusaha membiasakan dan memaknainya.

Sumber: loveislam

About A Halia