Breaking News
Gambar laki-laki sholeh berdo'a

Menjadi Lelaki Seutuhnya

Gambar laki-laki sholeh berdo'a
Gambar laki-laki sholeh berdo’a

thayyibah.com :: Islam Mengajarkan Adab-adab yang Membuat Lelaki Menjadi Lelaki Sejati. Banyak adab-adab dalam Islam bagi para lelaki yang mengarahkan mereka untuk jadi lelaki sejati. Maka yang menerapkan adab-adab tersebut insya Allah jauh dari suka sesama jenis atau LGBT, bahkan akan jadi lelaki yang sejati.

Di antaranya:

– Islam melarang laki-laki menyerupai wanita.

– Islam membolehkan sebagian pakaian dan perhiasan khusus bagi wanita namun haram bagi lelaki, agar terbedakan penampilan wanita dan lelaki.

– Islam mewajibkan suami mencari nafkah, sedangkan istri tidak wajib bahkan untuk dibolehkan ada syarat-syaratnya.

– Islam mewajibkan lelaki shalat berjamaah di masjid, sedangkan wanita lebih baik di rumah.

– Islam mewajibkan shalat jum’at, sedangkan wanita tidak diwajibkan.

– Islam mensyariatkan ketika mengingatkan imam dalam shalat, lelaki dengan suara, wanita dengan tepukan. Lelaki boleh lantang, sedangkan wanita dikedepankan sitr (menutup diri) dan malu.

– Islam menganjurkan agar lelaki tidak sisiran tiap hari, yang baik adalah ghibban (sehari sisiran, sehari tidak). Agar tidak menjadi lelaki pesolek.

– Islam melarang mencukur jenggot. Diantara hikmahnya agar wajah lelaki tidak halus lembut seperti wanita.

– Islam mensyariatkan jihad bagi lelaki. Sedangkan jihad bagi wanita adalah haji.

– Karena itu, disyariatkan pula semua hal yang termasuk i’dad jihad seperti berlatih berkuda, memanah, berenang, bahkan termasuk juga bela diri, lari, dan melatih fisik.

– Islam melarang khalwat dan ikhtilat, yang diantara hikmahnya lelaki akan lebih sering berkumpul bersama para lelaki dan terbentuk karakter lelaki. Munculnya sifat kewanitaan terkadang karena sering berkumpul dengan para wanita.

– Islam menganjurkan untuk bersegera menikah. Di antara hikmahnya, dengan menikah lelaki akan semakin timbul kelaki-lakiannya, dan wanita semakin timbul kewanitaannya.

– Islam melarang istri menolak ajakan berhubungan intim dari suami, bahkan bercumbu dengan istri termasuk sedekah. Lebih sering terjadi percumbuan dan hubungan intim antara suami istri, lebih baik. Bahkan ulama membahas berapa batas maksimal suami-istri tidak berhubungan intim. Dan tentu kemesraan serta hubungan intim dengan istri akan semakin menumbuhkan jiwa kelaki-lakian sang suami.

– Islam menganjurkan untuk memiliki banyak anak. Tentu ini juga mempertajam sifat kelaki-lakian sang ayah.

– Islam mengajarkan adab berjalan bagi lelaki yaitu yang tegap, gagah, tenang tapi tidak lambat, tidak seperti orang malas dan juga tidak gemulai.

Dan masih banyak lagi insya Allah adab-adab yang lain yang jika kita renungkan ternyata membuat seorang lelaki menjadi lelaki sejati.

Belum lagi jika kita membaca sirah para Nabi dan sahabat Nabi, mereka adalah lelaki sejati. Mereka gagah perkasa, baik dalam jihad ilmu maupun dalam jihad perang. Wallahu a’lam bis shawab. (put/thayyibah)

Oleh : Al-Ustâdz Yulian Purnama

About Lurita

Online Drugstore,cialis next day shipping,Free shipping,order cialis black,Discount 10%, dutas buy online