Breaking News

Perkara Rezeki

miskin

thayyibah.com :: Coba kita berpikir sederhana saja untuk perkara rezeki.
Jika kita bersandar pada tiang dan tiangnya roboh , maka kita akan ikut roboh , jika kita bersandar pada tembok kemudian temboknya runtuh , otomatis kita akan ikut runtuh , jika kita bersandar pada orang kaya , kemudian dia jatuh miskin , maka sudah pasti kita jadi pengangguran, jika kita bersandar pada jenderal , dia pensiun dari tugasnya dan kita selesai.

Tapi jika kita bersandar kepada Allah , maka Allah akan menjamin hidup kita, selama kita masih diberi kehidupan di dunia oleh-Nya

Allah tidak akan pernah miskin apalagi bangkrut , dan Allah tidak akan berkurang kuasa-Nya.

Ma Syaa Allah… “Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan jalan keluar. Dan memberi rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akn mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan (yang dikehendaki)-Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. (Ath – Thalaq 65 : 3)

Oleh: Dssa

About A Halia