Breaking News
Ilustrasi Awan

Pastikan Anda Adalah Bagian dari Golongan yang Selamat!

 

Ilustrasi Awan
Ilustrasi Awan

thayyibah.com :: Bagaimana anda dapat selamat dari 72 golongan (yang diancam masuk neraka), sehingga anda termasuk golongan yang selamat (Al-Firqah An-Naajiyah)?

Imam Abdullah bin Al-Mubaarak berkata:

“Pokok dari 72 golongan bersumber kepada 4 golongan, dari keempat golongan inilah bercabang menjadi 72 golongan :

Qadariyyah
Murji-ah
Syi’ah
Khawarij

Barangsiapa mengedepankan (mengutamakan) Abu Bakr, kemudian ‘Umar, kemudian ‘Utsman, kemudian ‘Ali di atas para shahabat rasulullah shallallahu ‘alaih wa sallam yang lain, dan tidak berbicara tentang mereka semua (para shahabat) kecuali dengan kebaikan serta mendo’akan mereka, maka dia telah terbebas dari SYI’AH dari awal hingga akhir.

Barangsiapa mengatakan: “Iman itu perkataan & perbuatan, bertambah & berkurang”, maka dia telah terbebas dari MURJI-AH dari awal hingga akhir.

Barangsiapa mengatakan: “(Sah-nya) shalat (bermakmum) di belakang setiap orang baik dan orang jahat, berjihad bersama setiap khalifah, tidak memandang (bolehnya) menentang penguasa dengan senjata, serta mendo’akan mereka dengan kebaikan”, maka dia telah terbebas dari KHAWARIJ dari awal hingga akhir.

Dan barangsiapa mengatakan: “Semua taqdir berasal dari Allah ‘azza wa jalla, yang baik atau yang buruk, Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki & member petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki”, maka dia telah terbebas dari QADARIYYAH dari awal hingga akhir. Dan dia adalah seorang AHLUSSUNNAH. (put/thayyibah)

(Kitab “Syarh As-Sunnah”, Al-Imaam Al-Barbahaarii)

About Lurita

Online Drugstore,cialis next day shipping,Free shipping,order cialis black,Discount 10%, dutas buy online