Breaking News

Fafa Zagu

Tidak Taat Hasil Syura?

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Imam Syahid Hasan Al Banna, "Yang dimaksud dengan tsiqah adalah ketenangan hati seorang jundi (prajurit) kepada pimpinannya dalam hal kemampuan dan keikhlasannya. Sebuah ketenangan yang dalam hingga menghasilkan rasa cinta, penghargaan, penghormatan dan ketaatan".

Read More »