Breaking News

Rasulullah Juga Bercanda

muhammad-calligraphy-butterflies-artistic

thayyibah.com :: RASULULLAH adalah seorang pemimpin yang sangat memperhatikan urusan umat dan seluruh pasukannya. Beliau juga sangat perhatian terhadap bawahan dan keluarganya. Di samping itu beliau juga tetap memperhatikan ibadah dan wahyu yang diturunkan kepadanya. Dan banyak lagi urusan lain yang beliau perhatikan. Meskipun sangat banyak beban dan pekerjaan yang beliau lakukan. Namun beliau tetap memberikan tempat bagi anak-anak kecil dihatinya. Beliau sering mengajak mereka bercanda dan bersenda gurau, mengambil hati mereka dan membuat mereka senang.

Abu Hurairah menceritakan, “Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ‘Wahai Rasulullah, apakah engkau juga bersenda gurau bersama kami?’
Beliau menjawab,‘Tentu, hanya saja aku tidak berkata kecuali yang benar.’ (HR. Ahmad)

Anas menceritakan kepada kita salah satu bentuk canda Rasulullah, ia berkata, “Rasulullah Saw pernah memanggilnya dengan sebutan, ‘Wahai pemilik dua telinga!’ (Maksudnya bergurau dengannya.’” (HR. Abu Dawud)

Rasulullah sesekali bersenda gurau dengan sahabatnya. Tentunya canda Rasulullah tidak pernah berlebihan dan selalu berkata yang benar. Salah satunya yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ia berkata, “Ada seorang pria dusun bernama Zahir bin Haram. Rasulullah sangat menyukainya, hanya saja tampangnya jelek. Pada suatu hari, beliau menemuinya sewaktu ia menjual barang dagangan. Rasulullah tiba-tiba memeluknya dari belakang sehingga ia tidak dapat melihat beliau. Ia pun berkata, ‘Lepaskan aku! Siapa ini?’ Setelah menoleh, ia pun mengetahui ternyata yang memeluknya adalah Rasulullah Saw. Ia pun tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk merapatkan punggungnya ke dada Rasulullah. Rasulullah lantas berkata, ‘Siapakah yang sudi membeli hamba sahaya ini?’
ia pun berkata, ‘Demi Allah, wahai Rasulullah, kalau demikian aku tidak akan laku dijual!’ Rasulullah pun membalas, ‘Justru engkau di sisi Allah sangat mahal harganya’.” (HR. Ahmad)

Sungguh merupakan akhlak yang terpuji dari baginda Nabi yang mulia dan luhur budi pekertinya. Meskipun beliau bersikap luwes terhadap keluarga dan kaumnya, namun tetap ada batasannya. Beliau tidaklah melampaui batas bila tertawa, beliau hanya tersenyum. Sebagaimana yang dituturkan Aisyah, “Belum pernah aku melihat Rasulullah tertawa terbahak-bahak hingga kelihatan anak lidah beliau. Namun beliau hanya tersenyum.” (Muttafaq’alaih).

Shollu alannabi…

About A Halia